Gmina potrzebuje kredytuCzas czytania: < 1 minutę

URZĄD MIASTA I GMINY W LIPSKU

Adres
ul. 1 Maja, 27-300, Lipsko

Zamówienie

Data publikacji
3 listopada 2023 14:26
Typ
Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu”.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2023 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) na warunkach określonych w SWZ.
3. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Lipsko.
4. Kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo. Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania. Zamawiający akceptuje wzory dyspozycji obowiązujące u Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie ilości, terminu i wysokości transz kredytu.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

MojeLipsko.info niebawem zacznie korzystać z możliwości płatnych artykułów. Jaka kwotę miesięcznie jesteś w stanie przeznaczyć na pełen dostep do portalu.

2 Komentarze

  1. Rządy Pisu odbiły się na samorządach.
    Mianowicie PiS zlecal zadania a nie dawał kasy.
    Tak było między innymi z podwyżką dla nauczycieli.
    Obniżka Pitu też uderzyła w Samorządy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.