Ewakuacja w Scandic Food – ćwiczenia!
Ćwiczenia praktyczne na terenie zakładu produkcyjnego „SCANDIC FOOD” SP. z o.o.

 

27 kwietnia 2022 roku miały miejsce ćwiczenia zorganizowane przez KP PSP w Lipsku we współpracy z Ochotniczymi Jednostkami Straży Pożarnych, Koordynatorem Medycznym z SPZZOZ w Lipsku oraz zakładem produkcyjnym „SCANDIC FOOD” SP. z o.o. W czasie ćwiczeń, w charakterze obserwatorów, obecni byli również inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Opis ćwiczeń:

Podczas prac konserwacyjnych urządzeń technologicznych instalacji amoniaku, uzyskaną wodę amoniakalną gromadzono do opakowań tj. beczek z tworzywa sztucznego o pojemności 200 dm3. Napełnione pojemniki ustawiano na paletach transportowych, a następnie za pomocą wózka jezdniowego wywożono do wyznaczonego miejsca magazynowania.

Podczas transportu dwóch beczek, w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku, doszło do wywrócenia się opakowań. W skutek tego zdarzenia nastąpiło rozszczelnienie się beczek. Ich zawartość wylewa się na powierzchnię utwardzoną stanowiącą drogi komunikacyjne zakładu. W pobliżu znajdują się studzienki burzowe. Operator wózka jezdniowego wraz z drugim pracownikiem zakładu podejmując próbę zabezpieczenia uszkodzonych opakowań, ulegają zatruciu oparami wody amoniakalnej. Zgłaszają ból gardła oraz problemy z oddychaniem. Jeden z poszkodowanych po wyprowadzeniu ze strefy traci przytomność.

 

Pracownik firmy ochraniającej zakład uruchamia syrenę alarmową. Wszyscy pracownicy (poza osobami poszkodowanymi oraz wchodzącymi w skład grupy ratownictwa chemicznego) udają się w wyznaczone miejsce do ewakuacji.

Na miejsce zostaje zadysponowane dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Solca nad Wisłą i Maruszowa, wspierane dodatkowo przez zastęp z OSP w Lipsku.

Powyższe działania realizowane były przy współpracy Zespołu Ratownictwa Chemicznego Zakładu Produkcyjnego SCANDIC FOOD w Lipsku. Zespół ten tworzą przeszkoleni pracownicy linii produkcyjnych znający najlepiej proces technologiczny, mają oni za zadanie zapobiegania rozwijaniu się awarii i ograniczenia jej skutków.

 

Ćwiczenia miały charakter edukacyjny gdzie pracownicy zakładu przedstawili proces technologiczny niebezpiecznej substancji oraz zapoznali z zakładem uczestników ćwiczeń zwracając uwagę na drogi pożarowe, dojazdowe do poszczególnych obiektów oraz poborem wody do celów ppoż..

W ćwiczeniach wzięło udział 2 zastępy PSP, 3 zastępy OSP (w sumie 22 strażaków), 1 Koordynator Medyczny oraz zakładowa służba ratownictwa chemicznego (4 osoby).

Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział 152 osoby w tym pracownicy zakładu, którzy po ogłoszeniu alarmu ewakuowali się w wyznaczone miejsce.

 

Zakład Produkcyjny SCANDIC FOOD SP. z o.o. w Lipsku zajmuje się produkcją mrożonych owoców i warzyw w pełnym asortymencie oraz produkcją dżemów owocowych. Czynnikiem niebezpiecznym wykorzystywanym w procesie produkcyjnym jest amoniak w ilości ok.14 ton, wykorzystywany w maszynowni oraz instalacjach chłodniczych.

Źródło: KP PSP w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*