Dodatek węglowy wchodzi w życie. Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?
Dodatek do węgla dla gospodarstw domowych, które korzystają z tej formy opału, ma pomóc Polakom przed nadchodzącym sezonem grzewczym. Ustawa weszła w życie. Od kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek i kto będzie mógł ubiegać się o dopłatę?

Prezydent podpisał już ustawę o dodatku węglowym. Została też opublikowana w Dzienniku Ustaw. Weszła w życie 12 sierpnia.

Dodatek węglowy – wniosek

Teraz czekamy na obowiązujący wzór wniosku o dodatek. 10 sierpnia pojawił się projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jest on obecnie opiniowany, będą też nad nim pracowały komitety Rady Ministrów.

Po tym procesie projekt rozporządzenia trafi do podpisu ministra klimatu i środowiska. Gdy rozporządzenie zostanie opublikowane, gminy rozpoczną nabór wniosków.

Projekt rozporządzenia zawierającego wzór wniosku został już opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Dodatek węglowy – dla kogo?

Dodatek węglowym takiej formie jak proponował rząd i jak głosował nad nim Sejm, będzie przysługiwał na gospodarstwo domowe. Będą go mogły otrzymać tylko osoby fizyczne.

Jeśli z danego gospodarstwa wniosek złoży więcej niż jedna osoba, to dodatek będzie przyznany tylko pierwszemu wnioskodawcy.

Warunki otrzymania dodatku są dwa. Najważniejszy to oczywiście to, z jakiego źródła ciepła korzysta dane gospodarstwo domowe. Zgodnie z ustawą, chodzi o sytuacje, gdy głównym źródłem ogrzewania w danym domu jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy.

Dofinansowanie mogą dostać te osoby, które w tych piecach opalają węglem kamiennym, ale też brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dopłaty z kolei nie dostaną osoby, które zdążyły kupić węgiel po cenie gwarantowanej. Chodzi o wcześniejszą ustawę, która gwarantowała dopłaty dla sprzedawców węgla, a nie jego konsumentów. Zgodnie z nią, firmy sprzedające węgiel po cenie maksymalnie 966,6 zł za tonę, miały dostawać wyrównanie od rządu.

Większość rozwiązań z tej ustawy z 23 czerwca została uchylona nowym aktem o dodatku węglowym.

Ile wyniesie dodatek?

Dodatek węglowy ma być wypłacany w wysokości 3 000 zł. Wypłata będzie jednorazowa.

Od dodatku nie będzie płacony podatek. Nie można będzie też go zająć w postępowaniu egzekucyjnym.

Haczykiem jest to, że jeśli zapotrzebowanie na dodatek osłonowy okaże się zbyt duże, jego wysokość zostanie zmniejszona.

Gdy wykorzystanie środków zaplanowanych na dodatek osiągnie poziom 95 proc., wysokość nowo przyznawanych dopłat będzie proporcjonalnie obniżona. Tak, aby łączna wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków, czyli 11,5 mld złotych.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć w gminie. Ma być to gmina, w której znajduje się nasze miejsce zamieszkania.

Ustawa weszła w życie 12 sierpnia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jeszcze przygotowuje jednolity wzór wniosku o dodatek.

Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.

Wniosek trzeba złożyć na piśmie albo drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP.

Będą mogli go złożyć mieszkańcy budynków wpisanych lub zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków. O tym, jak zgłosić do tego systemu naszą nieruchomość, można przeczytać w tym artykule.

Wniosek mogą złożyć nie tylko obywatele Polski, ale też wszystkie osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i legalnie przebywają na terenie kraju.

Kiedy wypłata?

Wypłata ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Aby skrócić okres, w jakim wnioskujący dostaną środki, ustawa zakłada, że do przyznania dopłaty nie potrzeba decyzji administracyjnej. Nie trzeba będzie więc czekać 14 dni na uprawomocnienie się decyzji o wypłacie.

Przyznanie dodatku będzie się odbywało w formie informacji.

Odmowa przyznania dodatku będzie w formie decyzji – a więc będzie się można od niej normalnie odwołać, zgodnie z regulacjami z kodeksu postępowania administracyjnego.

Wypłatą dodatku mają się zająć gminy (będzie to dla nich zadanie zlecone).

Skąd pieniądze na dodatek węglowy?

Gminy mają dostać środki na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Fundusz ten powstał jako mechanizm radzenia sobie ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii. Gromadzi m.in. wpłaty z zysków jednostek sektora finansów publicznych, obligacji skarbowych czy wpłaty z budżetu państwa. Jako fundusz, funkcjonuje „obok” budżetu państwa i tym samym nie podlega parlamentarnej kontroli wykonania budżetu.

Dodatkowe środki na dodatek węglowy mogą trafić do Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z banku centralnego. To jednorazowe rozwiązanie, przyjmowane na ten rok. Jak czytamy w projekcie ustawy:

W roku 2022 nadwyżka, ponad określoną w ustawie budżetowej prognozę wysokości wpłaty części rocznego zysku NBP, podlega przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło: 300Gospodarka.


Branża węglowa studzi nastroje:

Może i będzie 3 tys. na węgiel, ale za to węgla braknie.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*