Dodatek solidarnościowy przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid-19!
Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że 20 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym  w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U.2020 r. poz. 1068).

Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 6 w/w ustawy osoba uprawniona, posiadająca status bezrobotnego, informuje niezwłocznie właściwy powiatowy urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

Oświadczenie o przyznaniu dodatku solidarnościowego dostępne jest do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Należy je wypełnić, podpisać i dostarczyć do siedziby tut. Urzędu lub przesłać elektronicznie, podpisane za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego przez portal  www.praca.gov.pl.

Załącznik: Oświadczenie o przyznaniu dodatku solidarnościowego (docx, 14 KB)

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*