Debata o stanie powiatu!
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), Zarząd Powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Powyższa ustawa daje możliwość udziału mieszkańca powiatu w debacie nad raportem.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 150 osób.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Sesja, na której będzie debata nad raportem odbędzie się 30 czerwca 2022 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku (szczegółowe informacje na BIP Starostwa).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Materiały:

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*