Pilne! Starostwo potwierdza: BRAK DYŻURÓW APTEK!Czas czytania: 3 min.

Kilka godzin temu napisaliśmy o tym jak czytelniczy stoją pod zamkniętymi aptekami i oczekują na lek.

Starostwo opublikowało harmonogram na cały rok i nie poinformowało, że wszystko się zmieniło.

Kampania wyborcza. Zapomnieli. NIEWYBACZALENE!

Starostwo odpisało na nasz wpis.

Przytaczamy w całości to ich BLE BLE BLE (inaczej tego nazwać się nie da)…

Fakt 1: wiedzieli i nic nie zrobili

Fakt 1.1: dopiero zajmą się sprawą!

Fakt 2: nie poinformowali mieszkańców

Fakt 3: nadal biorą ogromne zarobki

Fakt 4: zarząd powiatu to … (dopiszcie sami).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1938) uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej na podstawie art. 94 ust. 2 ➡️ ustawy Prawo farmaceutyczne w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2024 r., zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał zarządu powiatu wyznaczających aptekę ogólnodostępną do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy. ⬅️ Zarząd Powiatu w Lipsku na bieżąco realizuje postanowienia art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.) zmierzające do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy.
Zarząd Powiatu w Lipsku:
1. Przeprowadził analizę w zakresie zaspokojenia potrzeb ludności, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne z której wynika potrzeba wyznaczenia apteki do pełnienia:
1) dyżurów w porze nocnej we wszystkie dni tygodnia tj.: poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/ piątek/sobota/niedziela w godzinach od 20.00 do 22.00 oraz
2) dyżurów we wszystkie dni wolne od pracy w rozumieniu art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w godzinach od 10.00 do 14.00.
2. Poinformował podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne na terenie powiatu lipskiego o potrzebie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej
i w dni wolne od pracy.
Do dnia 15 kwietnia 2024 r. podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne nie zgłosiły gotowości do pełnienia dyżurów w zakresie wskazanym przez Zarząd Powiatu. Gotowość do pełnienia dyżurów zgłosił wyłącznie podmiot prowadzący aptekę w Solcu nad Wisłą ul. Rynek 11, 27-320 Solec nad Wisłą. Zgłoszenie gotowości obejmuje następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek oraz 1 raz na kwartał w 2 dni wolne od pracy. Większość podmiotów podniosła jako powód braku gotowości do pełnienia dyżurów brak wystarczającej liczby personelu.
To dotyczy działań podjętych na posiedzeniu zarządu w dniu 15.04.2023 r.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 94 ust. 11 ustawy Prawo farmaceutyczne, Zarząd Powiatu w Lipsku w dniu 22.04.2024 r. podejmie decyzję o zwróceniu się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o potwierdzenie wskazanych przez podmioty prowadzące apteki okoliczności uniemożliwiających pełnienie dyżurów. Po otrzymaniu odpowiedzi Zarząd Powiatu będzie podejmował dalsze działania zmierzające do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

MojeLipsko.info niebawem zacznie korzystać z możliwości płatnych artykułów. Jaka kwotę miesięcznie jesteś w stanie przeznaczyć na pełen dostep do portalu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.