Usługodawca umożliwia Klientom zawarcie Umów Sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie Internetowym.

Sprzedaż nie jest sprzedażą konsumencką.

Cena produktu widoczna w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny produktów oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym podawane są w złotych polskich brutto.

W celu złożenia zamówienia Klient w ramach vidgetu w ramach Serwisu Internetowego klika przycisk „Zamawiam” lub tożsamy widoczny przy danym produkcie. Następnie Klient wypełnia formularz zamówienia poprzez:

a. podanie wymaganych danych osobowych,

b. wybór metody płatności,

c. wybór metody dostawy.

Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych wprowadzonych do formularza zamówienia. Po kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę” lub tożsamego, zmiana danych nie jest możliwa. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania nieaktualnych lub nieprawidłowych danych.

Złożenie zamówienia jest możliwe po wyrażeniu przez Klienta zgody na postanowienia Regulaminu oraz polityki prywatności Usługodawcy.

Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia od Usługodawcy. Moment otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia od Usługodawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.

Umowy Sprzedaży są zawierane w języku polskim.

Klient może wybrać wyłącznie następujące sposobu płatności:

Apple Pay

PayU

BLIK

inny dostępny

Należność za produkty jest pobierana jako płatność z góry.

Dostawa produktów jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.