Regulamin komentarzy w serwisie internetowym mojelipsko.info

§1.

Rafał Smaga, zwany dalej Wydawcą, udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia na stronie www.mojelipsko.pl komentarzy, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.

§2.

Dostęp do komentowania  posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić komentarz, zwani dalej Uczestnikami Komentującymi.

§3.

Komentujący publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Komentujących na łamach serwisu mojelipsko.info.

§4.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Komentujących treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

§5.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Komentujących treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

§6.

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Komentujących przekazów reklamowych.

§7.

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub moderowania treści, o których mowa w par. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania Komentującego w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia par. 4, 5 i 6 regulaminu. Wydawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Komentującego sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§8.

Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu mojelipsko.info oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§9.

Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości komentowania z treści poszczególnych stron/artykułów bez podawania przyczyn takiego działania.

§10.

Komentujący poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych serwisach Wydawcy a także wykorzystania ich jako tzw donos.

§11.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

Wersja z 12 września 2023 o 11:14