Wnioski o usunięcie azbestu – Miasto i Gmina Lipsko!
Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, iż przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pod nazwą: ,,Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w roku 2020’’

Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Nie obejmuje kosztów odtworzenia zdemontowanych elementów np. nowych pokryć dachowych.

Mieszkańcy miasta i gminy Lipsko, którzy na terenach swych nieruchomości posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają je w 2020 roku usunąć, mogą zgłaszać chęć skorzystania z dofinansowania.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości,
  • adres obiektu, nr ewidencyjny działki,
  • ilość i rodzaj posiadanych wyrobów zawierających azbest w kilogramach lub – jeżeli dotyczy to płyt dachowych w m2 lub kilogramach – z   zaznaczeniem czy wyroby azbestowe są już zdemontowane i składowane na terenie nieruchomości czy też będzie wymagany demontaż tych wyrobów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 maja 2020 roku bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko lub drogą e-mailową: umig@lipsko.eu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (48) 3784135.

Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko lub dostępny poniżej.

Wniosek o dofinansowanie

Źródło: Miasto i Gmina Lipsko.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.