W Lipsku blok się trzęsie! Dzieci płaczą!
Kiedy można strzelać petardami? Jakie kary grożą za łamanie zakazów?

31 grudnia to przełomowy dzień w roku, kiedy żegnamy stary, a witamy Nowy Rok, ale…

Oburzona zachowaniem Mieszkańców Czytelniczka, przesłała nam wiadomość odnośnie petard.

Mam pytanie co sądzicie o petardach tych hukowych?

Rozumiem, że zwyczaj strzelania petardami w Sylwestra jest i to jestem w stanie zrozumieć. Ale na kilka dni przed? Mieszkam w Lipsku, k. Szpitala.

W tym miejscu taki jest huk, że cały blok się trzęsie jakby wybuchła bomba!

Psy się boją, dzieci płaczą.

Opanujcie się, bo zawału dostane.

– informuje poirytowana Czytelniczka.Kiedy można używać petard-fajerwerków?

Zgodnie z polskim prawem używanie produktów pirotechnicznych dozwolone jest na teren prywatnych przez cały rok. Artykuły pirotechniczne mogę być również używane na terenach publicznych od 31 grudnia do 1 stycznia.

Uchwały dotyczące czasowego ograniczenia w używaniu produktów pirotechnicznych wydawane przez wojewodów bądź organy samorządowe gmin – jeśli są wydawane – to z istotnym naruszeniem przepisów prawa.Jedynym przepisem ograniczającym używanie pirotechniki jest przepis z kodeksu wykroczeń art. 51 dotyczący zakłócania spokoju, porządku społecznego i spoczynku nocnego. Nie tyczy się on jednak konkretnie fajerwerków, a każdego działania, które zaburzałoby ww. zasady funkcjonowania społecznego jak np. głośnego słuchania muzyki, śpiewu, powodowania hałasu.

Stanowi on:

Art. 51. 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni) , ograniczenia wolności ( trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych).

Jak widać nie ma w nim nawet nominalnie wzmianki o fajerwerkach, niemniej jako źródło hałasu podpadają one pod ww. ustawę.Jednakże warto zwrócić uwagę, że zgodnie z orzecznictwem sądu:

Używanie fajerwerków w celu uatrakcyjnienia własnej uroczystości na terenie prywatnym do godz. 20 NIE PODLEGA sankcji przewidzianej w art. 51§ 1 kodeksu wykroczeń dot. zakłócania spokoju, porządku społecznego i spoczynku nocnego.

Komentarz prawnika:

Strzelanie z petard stanowi wykroczenie z art. 51 kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego). Często przepisy porządkowe prawa miejscowego pozwalają na używanie petard i środków pirotechnicznych w określonym czasie, jak np. Sylwester czy Nowy Rok, i wtedy też takie zachowanie nie jest karalne. W przypadku sąsiada zakłócającego ciszę odpalaniem petard można zwrócić się o interwencję do policji czy straży miejskiej. Możliwe jest również zwrócenie się do sądu powszechnego z cywilnym  powództwem o nakazanie sąsiadowi zaniechania takich działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości, bądź też wystąpienie z żądaniem zapłaty odpowiedniego zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego, jakim jest niewątpliwie prawo do niezakłóconego wypoczynku.

– mówi Piotr Jelonek z kancelarii Jelonek i Juszczyk Spółka Partnerska Radców Prawnych.Strzelanie petardami jest także szkodliwe dla zwierząt. Dla pupili huk, który powstaje przy wybuchu, jest bardzo uciążliwy. Art. 6 pkt 9 z ustawy o ochronie zwierząt mówi, że zabrania się znęcania nad zwierzętami i świadomego dopuszczania się zadawania bólu lub cierpień.

Jak widać na przykładzie powyższego tekstu możemy swobodnie korzystać z piękna fajerwerków nie tylko w Sylwestra ale przez cały rok.Jednocześnie trzeba zachowywać względy bezpieczeństwa oraz uwzględniać to w jakim miejscu strzelamy i czy nasz pokaz mnie będzie uciążliwością dla otoczenia. Jeśli mamy w okolicy sąsiadów warto powiadomić o ich o planowanej imprezie. W przypadku większych pokazów fajerwerków nie zaszkodzi również powiadomić lokalnej jednostki policji.

Jeśli w pobliżu miejsca pokazu pirotechnicznego znajdują się osoby, dla których hałas wiązałby się z uciążliwością np. ludzie starsi lub dzieci, a widowisko miałoby odbywać się po godzinie 22, bądź też w pobliżu miejsca przebywania zwierząt – rozważyć warto użycie fajerwerków cichych tzw. silentów, zwanych także fajerwerkami przyjaznym zwierzętom.

Źródło: Arka Fajerwerki; Express-Miejski.pl
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*