Bakterie w Solcu nad Wisłą!
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku z dnia 24 września 2021 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat dotyczy jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów korzystających z wodociągu publicznego w miejscowości Solec nad Wisłą wykorzystywanej przez mieszkańców Miasta i Giny Solec nad Wisłą oraz turystów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, że na podstawie przekazanej informacji od wykonawcy przeprowadzonych badań laboratoryjnych jakości wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej monitoringu kontrolnego przez zarządcę wodociągu stwierdza brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność Enterokoków – 1 j.t.k.

Z uwagi na powyższe zanieczyszczenie mikrobiologiczne brak jest możliwości korzystania z wody do spożycia przez ludzi.

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowego ludzkiego, wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarczych (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, jak również do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).

Woda może być wykorzystana do innych celów niż do spożycia np. do prac porządkowych, do sanitarnych (WC).

Jakość wody z Wodociągu publicznego w miejscowości w Solec nad Wisłą jest monitorowana, obecnie zarządca podjął działania naprawcze, po których zostaną przeprowadzone badania oceniające jakość wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Powyższe informacje są obowiązujące do czasu wydania kolejnego komunikatu, a ich aktualizacja uzależniona jest od zmieniających się czynników podlegających udostępnieniu konsumentów.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*